SGK Silhouette

Sozialdemokratische Gemeinschaft fĆ¼r Kommunalpolitik

Die SoziĀ­alĀ­deĀ­moĀ­kraĀ­tiĀ­sche GemeinĀ­schaft fĆ¼r KomĀ­muĀ­nalĀ­poĀ­liĀ­tik (SGK) ist der ZusamĀ­menĀ­schluss der soziĀ­alĀ­deĀ­moĀ­kraĀ­tiĀ­schen KomĀ­muĀ­nalĀ­poĀ­liĀ­tiĀ­keĀ­rinĀ­nen und KomĀ­muĀ­nalĀ­poĀ­liĀ­tiĀ­ker in der SPD.